Saturday, November 17, 2007

Försäljningen av Pinsar på KSAF kvällen

Filmkväll på Allhuset i Stockholms Universitet

400:- tjänades in vid försäljning av pinsar på KSAF (Kurdiska Student Akademiska Föreningen) filmkväll på Stockholms Universitet.

Tack till alla som köpt sig en pins och stöttat barnen i Kurdistan!

Från KSAF´s hemsida:

KSAF:s filmkväll med mingel 11 nov
2007-11-15

Med aktning tackades den föregående styrelsen för sitt ideliga arbete i KSAF:s medlemmars tjänst och med förväntan presenterades den första öppna aktiviteten i den nya styrelsens regi. Därmed var startskottet taget för det kommande verksamhetsåret fylld med spännande aktiviteter och med en engagerad styrelse. Tid och plats var den 11 november Stockholms universitet, temat filmmingel med dokumentären Good Kurds Bad Kurds i fokus.
Läs mer på KSAF´s sida om kvällen

No comments: