Sunday, March 2, 2008

Insamling från demostration på Sergels Torg

Idag ägde en insamling rum i centrala Stockholm, Sergels Torg där men demonstrerade mot den turkiska invasionen av södra Kurdistan (norra Irak). Pengarna har ännu inte räknats men fyra bössor fylldes under två timmar!

INSAMLAD SUMMA
5278:-

Deltagare var:
Dunya
MrKurdo
GrannyRose

3 comments:

Akinol said...

See Here or Here

Kazilar said...

This comment has been removed because it linked to malicious content. Learn more.

Fenridal said...

See here or here